Nông dân huyện Mèo Vạc tích cực gieo trồng ngô vụ Xuân – Hè

09-03-2024 17:54

Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang tập trung xuống đồng tiến hành cày, sới,...

Thống kê truy cập