Chọn người tài, đức trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng

09-05-2024 08:50

- Ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp đầu tiên...

— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 32 results.
Thống kê truy cập