Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện

06-03-2023 16:41

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện 06/03/2023 461859 Kế hoạch...

Thống kê truy cập