Xây dựng nông thôn mới
 • Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm việc tại huyện Mèo Vạc
  Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm việc tại huyện Mèo Vạc
 • Xã Xín Cái tích cực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
  Xã Xín Cái tích cực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn
 • Khảo sát xây dựng thôn kiểu mẫu tại xã Cán Chu Phìn
  Khảo sát xây dựng thôn kiểu mẫu tại xã Cán Chu Phìn
 • Huyện Mèo Vạc phát động 345 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới
  Huyện Mèo Vạc phát động 345 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới
 • Khởi công làm đường giao thông nông thôn
  Khởi công làm đường giao thông nông thôn
 • Xã Sủng Trà phấn đấu hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM
  Xã Sủng Trà phấn đấu hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM
 • Xã Pả Vi tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập sau nông thôn mới
  Xã Pả Vi tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập sau nông thôn mới
 • Huyện Mèo Vạc tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2020
  Huyện Mèo Vạc tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2020
 • Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020
  Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020
 • Công bố xã Pả Vi đạt chuẩn Nông thôn mới
  Công bố xã Pả Vi đạt chuẩn Nông thôn mới
 • Thẩm định, xét công nhận xã Pả Vi, xã Lũng Cú và xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới
  Thẩm định, xét công nhận xã Pả Vi, xã Lũng Cú và xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới
 • Góp sức xây dựng nông thôn mới vùng biên
  Góp sức xây dựng nông thôn mới vùng biên
 • Thẩm định xã Pả Vi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
  Thẩm định xã Pả Vi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
 • Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Pả Vi
  Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Pả Vi
 • Huyện Mèo Vạc phát động 645 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới
  Huyện Mèo Vạc phát động 645 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới
 • Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện kiểm tra tiến độ làm đường xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng
  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện kiểm tra tiến độ làm đường xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng
 • Giao ban tiến độ xây dựng NTM năm 2020
  Giao ban tiến độ xây dựng NTM năm 2020
 • Mèo Vạc đẩy mạnh cứng hóa đường nông thôn
  Mèo Vạc đẩy mạnh cứng hóa đường nông thôn
 • Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Tả Lủng
  Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Tả Lủng
 • Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với xã Pả Vi
  Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với xã Pả Vi