Mèo Vạc tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận và thu gom

21-05-2024 20:40

Vừa qua, tại bãi bắn của Ban CHQS huyện thuộc địa bàn thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, Hội đồng tiêu hủy huyện Mèo Vạc tiến hành...

Thống kê truy cập