Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, Thị trấn
 • Thị Trấn Mèo Vạc
  Thị Trấn Mèo Vạc
 • Xã Cán Chu Phìn
  Xã Cán Chu Phìn
 • Xã Giàng Chu Phìn
  Xã Giàng Chu Phìn
 • Xã Khâu Vai
  Xã Khâu Vai
 • Xã Lũng Chinh
  Xã Lũng Chinh
 • Xã Lũng Pù
  Xã Lũng Pù
 • Xã Niêm Sơn
  Xã Niêm Sơn
 • Xã Niêm Tòng
  Xã Niêm Tòng
 • Xã Nậm Ban
  Xã Nậm Ban
 • Xã Pả Vi
  Xã Pả Vi
 • Xã Pải Lủng
  Xã Pải Lủng
 • Xã Sơn Vĩ
  Xã Sơn Vĩ
 • Xã Sủng Máng
  Xã Sủng Máng
 • Xã Xín Cái
  Xã Xín Cái
 • Xã Sủng Trà
  Xã Sủng Trà
 • Xã Thượng Phùng
  Xã Thượng Phùng
 • Xã Tả Lủng
  Xã Tả Lủng
 • Xã Tát Ngà
  Xã Tát Ngà