Chuyên mục khởi nghiệp
 • Tạo sức bật cho thanh niên phát triển kinh tế
  Tạo sức bật cho thanh niên phát triển kinh tế
 • Mèo Vạc phát huy hiệu quả các mô hình thanh niên khởi nghiệp
  Mèo Vạc phát huy hiệu quả các mô hình thanh niên khởi nghiệp
 • Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp huyện trao kinh phí hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2020
  Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp huyện trao kinh phí hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2020
 • Đoàn viên dám nghĩ dám làm trong việc phát triển kinh tế
  Đoàn viên dám nghĩ dám làm trong việc phát triển kinh tế
 • 11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp được lựa chọn ươm tại Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh
  11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp được lựa chọn ươm tại Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh
 • QUYẾT ĐỊNH 844/QĐ-TTG NĂM 2016 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025
  QUYẾT ĐỊNH 844/QĐ-TTG NĂM 2016 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025" DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
 • Huyện Mèo Vạc tổ chức thông tin tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
  Huyện Mèo Vạc tổ chức thông tin tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
 • Họp Ban chỉ đạo khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2018
  Họp Ban chỉ đạo khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2018
 • Huyện Mèo Vạc có hơn 50 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
  Huyện Mèo Vạc có hơn 50 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
 • Bí thư Chi đoàn năng nổ, làm kinh tế giỏi
  Bí thư Chi đoàn năng nổ, làm kinh tế giỏi
 • Người đoàn viên dám nghĩ dám làm trong phong trào thanh niên khỏi nghiệp.
  Người đoàn viên dám nghĩ dám làm trong phong trào thanh niên khỏi nghiệp.
 • Phát triển kinh tế hộ gia đình từ mô hình nuôi bò vỗ béo
  Phát triển kinh tế hộ gia đình từ mô hình nuôi bò vỗ béo
 • Đảng viên trẻ mạnh dạn trong phát triển kinh tế
  Đảng viên trẻ mạnh dạn trong phát triển kinh tế
 • Mèo Vạc phát huy vai trò xung kích, đi đầu của các “thủ lĩnh” Đoàn
  Mèo Vạc phát huy vai trò xung kích, đi đầu của các “thủ lĩnh” Đoàn
 • Lý Văn Chương khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
  Lý Văn Chương khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng
 • Mèo Vạc: Đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp
  Mèo Vạc: Đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp
 • Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp
  Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp
 • “Phải xác định được tính đặc thù trong khởi nghiệp vùng DTTS của Việt Nam”
  “Phải xác định được tính đặc thù trong khởi nghiệp vùng DTTS của Việt Nam”
 • Chị Sùng Thị Kía làm giàu từ 1,7 triệu đồng
  Chị Sùng Thị Kía làm giàu từ 1,7 triệu đồng
 • Đoàn viên Vi Hồng Tưởng làm theo lời Bác
  Đoàn viên Vi Hồng Tưởng làm theo lời Bác
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 24 results.