Hội đồng nhân dân xã Khâu Vai tổ chức kỳ họp thứ 12

09-03-2024 16:29

Chiều ngày 07/3/2024, Hội đồng nhân dân xã Khâu Vai đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (Chuyên đề) khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Phàn ...

Thống kê truy cập