Dân số - lao động

30-05-2014 00:00

Dân số, lao động Dân số - lao động 30/05/2014 Tính đến 31 tháng 12 năm 2013 dân số toàn huyện là 76.263 người, gồm 17 dân tộc cùng sinh sống...

Thống kê truy cập