Tài nguyên thiên nhiên

29-05-2014 00:00

Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên 29/05/2014 1. Tài nguyên đất Tổng diện tích tự nhiên huyện Mèo Vạc là 56.309,42 ha, trong đó: Sử...

Thống kê truy cập