Gương người tốt, việc tốt
 • Cựu chiến binh Tẩn Văn Trạng làm kinh tế giỏi
  Cựu chiến binh Tẩn Văn Trạng làm kinh tế giỏi
 • Người phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi
  Người phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi
 • Anh nông dân người Mông với đam mê chăn nuôi bò phát triển kinh tế
  Anh nông dân người Mông với đam mê chăn nuôi bò phát triển kinh tế
 • Gia đình hiếu học ở vùng biên giới xã Sơn Vĩ
  Gia đình hiếu học ở vùng biên giới xã Sơn Vĩ
 • Hoàng Văn Thống – Người trưởng thôn đi đầu trong phát triển kinh tế và tận tụy với công việc
  Hoàng Văn Thống – Người trưởng thôn đi đầu trong phát triển kinh tế và tận tụy với công việc
 • Hai cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mèo Vạc kịp thời hiến máu cứu sản phụ
  Hai cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mèo Vạc kịp thời hiến máu cứu sản phụ
 • Gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở xã Lũng Chinh
  Gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở xã Lũng Chinh
 • Bí thư chi bộ, cựu chiến binh gương mẫu
  Bí thư chi bộ, cựu chiến binh gương mẫu
 • Học sinh Trường THCS thị trấn Mèo Vạc nhặt được tiền rơi trả lại cho người mất
  Học sinh Trường THCS thị trấn Mèo Vạc nhặt được tiền rơi trả lại cho người mất
 • Trưởng thôn Há Ía gương mẫu, làm kinh tế giỏi
  Trưởng thôn Há Ía gương mẫu, làm kinh tế giỏi
 • Tấm gương cô giáo Nguyệt - Dạy học bằng cả tấm lòng yêu thương!
  Tấm gương cô giáo Nguyệt - Dạy học bằng cả tấm lòng yêu thương!
 • Cô giáo hơn 30 năm gắn bó với học sinh vùng cao
  Cô giáo hơn 30 năm gắn bó với học sinh vùng cao
 • Học sinh nghèo nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
  Học sinh nghèo nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
 • Bí thư chi bộ trẻ tuổi làm kinh tế giỏi
  Bí thư chi bộ trẻ tuổi làm kinh tế giỏi
 • Tô Văn Thàng, hội viên nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở xã Niêm Sơn
  Tô Văn Thàng, hội viên nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở xã Niêm Sơn
 • Giáo viên Tổng phụ trách nhiệt huyết trong công tác đội trường học
  Giáo viên Tổng phụ trách nhiệt huyết trong công tác đội trường học
 • Làm giàu nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp
  Làm giàu nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp
 • Chị Ngăn gương mẫu
  Chị Ngăn gương mẫu
 • Nữ bí thư chi bộ tận tâm với công việc
  Nữ bí thư chi bộ tận tâm với công việc
 • Đoàn viên Giàng Mí Pó vượt khó, làm kinh tế giỏi
  Đoàn viên Giàng Mí Pó vượt khó, làm kinh tế giỏi