Mèo Vạc cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho những người hoạt động không chuyên trách

14-04-2024 16:15

Sáng 13.4 UBND huyện Mèo Vạc khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho 145 cán bộ hoạt động không chuyên...

Thống kê truy cập