Xây dựng Đảng

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” ở Mèo Vạc

13/01/2024 15:49 120 lượt xem

          Thời gian qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng "Chi bộ 4 tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Đây là một trong những giải pháp góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương ngày càng vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, chung sức xây dựng Mèo Vạc ngày càng phát triển.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” ở Mèo Vạc
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Pả Vi Hạ, Đảng bộ xã Pả Vi

          Đảng bộ thị trấn Mèo Vạc có 283 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, đảng bộ thị trấn đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, triển khai xây dựng "Chi bộ 4 tốt", Đảng ủy đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí với các chỉ tiêu cụ thể, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại. Đồng thời quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nội dung của phong trào đến từng chi bộ. Theo Bí thư Chi bộ trường Mầm non Hoa Lan - Bàn Thị Bình, để việc xây dựng "Chi bộ 4 tốt" đạt kết quả, trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, cấp ủy chi bộ xác định nội dung sinh hoạt trọng tâm dựa trên nhiệm vụ chính trị của từng tháng. Từ đó, mỗi đảng viên xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chi bộ triển khai cho mỗi đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Để các buổi sinh hoạt thực sự chất lượng, tránh hình thức, hằng tháng, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, Chi ủy đều họp, đánh giá những ưu điểm, mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; giải pháp, phương hướng trong tháng tiếp theo và thống nhất nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc sinh hoạt.

Các đảng viên của Đảng bộ thị trấn Mèo Vạc luôn ý thức nêu gương trong mỗi phần việc.

          Còn tại xã Nậm Ban, việc xây dựng "Chi bộ 4 tốt" cũng được đẩy mạnh thực hiện. Đồng chí Hoàng Lê Duẩn, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban cho biết: xã tập trung các giải pháp nâng cao ý thức lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ trên địa bàn. Đặc biệt, với nội dung đảng viên tốt, Đảng bộ xã đã quán triệt các đảng viên phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị; gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;…

Người dân xã Sủng Trà thực hiện cải tạo vườn tạp

          Đảng bộ huyện Mèo Vạc hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở, có 308 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, với 4.705 đảng viên. Để các chi bộ thực sự đóng vai trò là nền móng của Đảng, là sợi dây liên hệ giữa Đảng với quần chúng, các nội dung liên quan đến xây dựng "Chi bộ 4 tốt" đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 100% các chi bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng; công tác chuẩn bị của chi ủy và tổ chức sinh hoạt chi bộ chặt chẽ, chu đáo và khoa học. Nội dung sinh hoạt đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể; gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng. Cùng với đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phân công Tổ công tác phụ trách xã, thị trấn và Thường trực Huyện ủy phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự, theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng bộ, chi bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và bám sát vào thực tiễn. Trong năm 2023, 55/55 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện, 308/308 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc.

          Việc đánh giá “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đều đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt. Kết quả đánh giá năm 2023, Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 142 chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt” đạt 41,52% (trong đó có 109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở).

Minh Chuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập