Xây dựng Đảng

Huyện Mèo Vạc kết nạp 173 đảng viên mới trong năm 2023

09/01/2024 18:07 109 lượt xem

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, năm 2023 Huyện uỷ Mèo Vạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm từng bước tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và mạnh về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ

Huyện Mèo Vạc kết nạp 173 đảng viên mới trong năm 2023
Chi bộ Trung tâm VHTTDL huyện trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú

Theo đó, ngay từ đầu năm, Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch về tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Đảng. Các chi bộ sẽ giao nhiệm vụ để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét đánh giá, góp ý... Sau khi các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 173/160 đảng viên mới, đạt 108% so với kế hoạch.

Năm 2024, huyện sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo tốt các hội, đoàn thể phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp, phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập