Xây dựng Đảng

Mèo Vạc chú trọng công tác phát triển đảng viên

19/01/2024 14:02 105 lượt xem

          Những năm qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là ở địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương.

          Tìm hiểu tại xã biên giới Thượng Phùng, với phần lớn thanh niên độ tuổi lao động đi làm xa, dẫn đến việc tạo nguồn kết nạp Đảng gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Mua Mí Sử, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng, cho biết: Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới theo từng năm, giao chỉ tiêu đến từng chi bộ. Phân công các đảng viên giữ chức vụ trực tiếp phụ trách chi bộ thôn, quan tâm tạo nguồn, động viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú để họ có nhận thức đúng và tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Hiện tại, Đảng bộ xã có 18 chi bộ trực thuộc, 185 đảng viên. Riêng năm 2023, Đảng bộ kết nạp mới 07 đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp có chuyển biến tích cực, cơ bản đều đã tốt nghiệp trung học phổ thông, là người tiêu biểu trong phát triển kinh tế và tích cực hướng dẫn, vận động bà con làm theo để xóa đói, giảm nghèo.

          Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, trên cơ sở đánh giá tình hình, thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về kết nạp đảng viên mới, đảm bảo tỉ lệ kết nạp đảng viên mới trong năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên, đồng thời ban hành các văn bản thông báo, đôn đốc kết nạp đảng viên hàng tháng. Trong năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tham mưu mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 381 học viên; 05 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 207 học viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, đôn đốc công tác phát triển Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách. Công tác kết nạp đảng viên mới được thực hiện đúng theo các quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương; quần chúng được xét kết nạp vào Đảng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; những hồ sơ có liên quan đến vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung  ương, trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét kết nạp vào đảng đều có văn bản gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định tiêu chuẩn chính trị.

          Với các giải pháp hiệu quả và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong năm 2023 Đảng bộ huyện đã kết nạp 173 đồng chí đảng viên mới, đạt 108% so với kế hoạch, chuyển chính thức cho 173 đảng viên dự bị đến kỳ hạn. Nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên với 4.705 đảng viên

          Làm tốt công tác phát triển đảng viên đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giúp một huyện khó khăn như Mèo Vạc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, Huyện ủy Mèo Vạc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là các thôn, cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp Đảng...

Minh Chuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập