Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Pải Lủng

Xã Pải Lủng

20/05/2014 17:41

STT

 

Họ Và Tên

Số Điện thoại

Chức Vụ

1

 

Vàng Mí Dình

0377992345

Bí Thư Đảng ủy

2

 

Đinh tiến Hùng

0948316998

P.Bí thư Đảng ủy

4

 

Lầu Mí Cấy

0941440980

Chủ tịch HĐND

5

 

Nùng A Chin

0374678693

Phó Chủ tịch UBND

6

 

Lý Văn Đông

0852910888

Phó Chủ tịch UBND

7

 

Nguyễn Văn Khuyến

0856396683

VP. Đảng ủy

8

 

Viên Hùng Hung

0858833108

VP.HĐND-UBND

9

Vừ Mí Tủa

 

038248576

CTMTTQ xã

10

 

Sình Mí Và

0376667220

Chủ tịch hội Nông nhân

11

 

Phan Xuân Trường

01988684135

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

12

 

Vàng Thị Giang

085245129

CT. Phủ nữ xã

13

 

Sùng Mí Phứ

0388349820

 xã Đội trưởng

14

 

Lầu Mí Pó

035761183

Trưởng công an

15

 

Vàng Mí Mã

 

P. công an

16

 

Mua Mí Sử

0349782902

Bí thư đoàn

17

 

Ma Thị Hoa

098194718

Địa chính

18

 

Nguyễn Thị Định

0984463058

Khuyến nong xã

19

 

Nùng Thị Sáo

0359291828

Văn hóa xã

20

Lý Minh Soong

 

0984178228

Tư Pháp

21

 

Nguyen Văn Hanh

0974626654

Sinh viên tăng cường

22

 

Hứa Sơn Thủy

0962090042

Sinh viên Tăng cường

23

 

Vừ Mí Pó

0972904390

LĐTH xã hội