Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Xây dựng Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam dũng cảm vượt lên chính mình, làm nên lịch sử

(03/02/2021 08:28)

Năm 1960 tại diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, khi khái quát những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Với tất cả tinh thần khiêm tốn của những người cách mạng chúng ta vẫn có quyền nói Đảng ta thật vĩ đại!

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua những bài ca về Đảng

(03/02/2021 08:24)

Nếu như trong thời chiến khát vọng của dân tộc Việt Nam cũng là khát vọng suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” thì trong thời đại hiện nay khi đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới với những mục tiêu rõ ràng, cụ thể nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 thì không thể để khát vọng ấy “cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm”... Với tinh thần “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, chúng ta hoàn toàn có thể khơi dậy tinh thần yêu nước và đánh thức khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam qua những bài ca về Đảng.

Hội nghị tổng kết các Ban chỉ đạo năm 2020

(17/01/2021 15:33)

Chiều ngày 14.1, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban chỉ đạo: Quy chế dân chủ ở cơ sở ; Dân vận khéo; Hội nghệ nhân dân gian; Đề án 13 và Ban chỉ đạo 35 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; thành viên các Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn.

Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2021

(17/01/2021 15:22)

Sáng ngày 14.1, Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tân, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Dự có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 18 xã thị, trấn.

Xã Giàng Chu Phìn nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

(14/12/2020 07:56)

Thực hiện Kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020. Hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Giàng Chu Phìn đang tích cực thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2020.

<< >>