Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Bệnh viện Đa khoa huyện

Bệnh viện Đa khoa huyện

23/09/2015 07:56

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tạ Tiến Mạnh

Giám đốc

0912239677

2

Vương Thị Chung

P. Giám đốc

0912019242

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng

0912834115

4

Nguyễn Tiến Long

Viên chức

0945638978

5

Vũ Trung Hải

Viên chức

01258569685

6

Hoàng Thị Hương

Viên chức

0976010088

7

Đoàn Văn Thành

Viên chức

0947042888

8

Trần T. Ngọc Lan

Viên chức

0914791088

9

Nguyễn Thị Oanh

Phó trưởng phòng

0945333088

10

Bùi Thanh Nam

Viên chức

0988355994

11

Đỗ Thị Gấm

Viên chức

01649575478

12

Hoàng T Hồng Tuyền

Viên chức

0916081724

13

Lý Thị Thắm

Viên chức

0972483084

14

Hoàng T Thúy Hà

Viên chức

0917361276

15

Dương Thị Ngân

Trưởng phòng

01295889784

16

Nông Thị Nga

Trưởng khoa

0944686568

17

Phàn Văn Sơn

Viên chức

0915740410

18

Hoàng Thị Liên

ĐD Trưởng  Khoa

01659868976

19

Mai Thị Gấm

Viên chức

01667254409

20

Vũ Ngọc Hưng

Viên chức

01272785358

21

Lý Ái Hoa

Viên chức

0944258500

22

Hoàng Thị Múi

Viên chức

01695356341

23

Bùi Mạnh Hùng

Viên chức

01632845000

24

Trần Thị Thúy

Viên chức

0947854326

25

Vương Minh Phía

Trưởng khoa

0948478036

26

Lò Thanh Cường

Viên chức

01298084189

27

Đỗ Thị Khánh

Viên chức

01699193892

28

Nông Quang Hưng

Viên chức

01234864900

29

Ma Công Tuấn

Viên chức

0974290591

30

Nguyễn Việt Tân

Viên chức

0976047677

31

Hoàng Văn Mạnh

Viên chức

0988908610

32

Nguyễn Quang Đống

Viên chức

01647699680

33

Sùng Thị Mai

Trưởng khoa

0915506237

34

Vũ Thanh Hùng

Viên chức

0977497182

35

Hứa Văn Sáng

Viên chức

01674706659

36

Trương Văn Đông

ĐD Trưởng  Khoa

0912135089

37

Mua Thị Xay

Viên chức

01254618206

38

Nguyễn Mai Trang

Viên chức

0978693694

39

Nguyễn Thị Hường

Viên chức

01639284012

40

Phàn Mẩy Phương

Viên chức

01689529466

41

Bùi Công Đích

Viên chức

01694555666

42

Nguyễn Văn Hưng

Viên chức

01653115115

43

Vương Thị Xinh

Phó trưởng khoa

01676659920

44

Tạ Văn Khánh

Viên chức

01696805331

45

Trương Thị Xuyên

Viên chức

0913082981

46

Ma Thị Huệ

Viên chức

01683607598

47

Tráng Thị Goàng

Viên chức

01657461519

48

Vũ Thị Cúc

Viên chức

0973902199

49

Triệu Minh Lưu

Viên chức

0973761641

50

Vàng Thị Ca

Viên chức

01672111389

51

Nông Quang Tân

Trưởng Khoa

01234848551

52

Giàng Văn Long

Viên chức

01255156589

53

Phạm văn Khánh

Viên chức

0977850145

54

Bùi Tiến Cường

Viên chức

0973695222

55

Nguyễn Thế Viễn

Viên chức

01650892842

56

Trần Thị Hà

Viên chức

01673618306

57

Bùi Thị Huệ

Viên chức

01699236564

58

Nguyễn Văn Nam

Viên chức

01652033988

59

Nguyễn Thị Nhàn

Phó trưởng khoa

01238526813

60

Nguyễn Hồng Hải

Viên chức

0969768001

61

Nguyễn Thị Hiền

ĐD Trưởng  Khoa

01676322345

62

Nguyễn Thị Ngữ

Viên chức

01639600070

63

Ma Thị Thần

Viên chức

01686789719

64

Nguyễn Thanh Bình

Viên chức

0914639077

65

Nguyễn T Thanh Viễn

Viên chức

0988671920

66

Lương T Ngọc Ánh

Viên chức

0979181791

67

Nguyễn Tuấn Tú

P. Trưởng khoa

0973578002

68

Đinh Ngọc Anh

Viên chức

01699007815

69

Lý Thị Ninh

Viên chức

01636464333

70

Phạm Thị Hồng

Viên chức

0977252946

71

Nguyễn T. Hồng Tươi

Viên chức

01638051864

72

Hoàng Đỗ Chung

Viên chức

01695743656

73

Hoàng Thị Bích Ngọc

KTV Trưởng khoa

0913623176

74

Dương Trọng Bình

Viên chức

01644025505

75

Ninh Thị Quỳnh

Viên chức

0988285282

76

Nông Quốc Sơn

Viên chức

0989974054

77

Nguyễn Mạnh Hùng

Viên chức

01678029291

78

Sùng Mí Nô

Viên chức

01272060728

79

Hoàng Ngọc Khương

Phó trưởng khoa

0944451819

80

Nguyễn Thị Thảo

ĐD Trưởng  Khoa

01232104339

81

Hoàng Thị Chi

Viên chức

01643363567

82

Lê Tiến Tùng

Viên chức

01626851248

83

Mà Thị Phương

Viên chức

01644082291

84

Phúc Văn Khải

Viên chức

0945251922

85

Lò A Niếm

Viên chức

01626911024

86

Nguyễn Thị Phương

Viên chức

01256728333

87

Nguyễn Thị Hương

Viên chức

01659438641

88

Phan Thị Tuấn

Viên chức

01239834324

89

Lù Thị Hạnh

Viên chức

01644101186

90

Nông Thị Hà

Viên chức

0946436198

91

Hoàng Đình Trãi

Phó trưởng phòng

01239834298

92

Mò Thị Thoa

Viên chức

0946436432

93

Hậu Thanh Huyền

Viên chức

0947027576

94

Nguyễn Văn Đổi

Viên chức

0965084456

95

Dương Mạnh Quân

Viên chức

0974448118

96

Nông Thị Hường

Viên chức

01294373077

97

Lương Thị Huyền

Viên chức

01246061988

98

Vũ Thị Thương

Viên chức

0977300921

99

Đỗ Xuân Quang

Phó trưởng phòng

01689472663

100

Nông Thị Liên

Viên chức

01256216594

101

Nguyễn Tuấn Phương

Viên chức

0986858487

102

Hoàng Văn Nin

Viên chức

01256728000

103

Hoàng T Hương Ly

Viên chức

0978868239

104

Nguyễn Thị Lễ

Viên chức

01278285992

105

Ly Thị Phương

Viên chức

01252544279

106

Hà Thị Én

Viên chức

0947050978

107

Nguyễn Thị Trang

Viên chức

0944262217

108

Hoàng Thị Tuyền

Viên chức

0977419593

109

Cẩu Thị Máy

Viên chức

0968195686

110

Đặng Đức Kiên

Viên chức

01695785730

111

Đỗ Mạnh Hiểu

Viên chức

0942165112

112

Bàn Thị Sóng

Viên chức

01687801665

113

Ma Mí Dương

Viên chức

01677398207