Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Những tấm gương sáng trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Mèo Vạc

(21/01/2020 17:28)

Sau nhiều năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mèo Vạc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong những thành tích đó, phải kể đến những tấm gương hiến đất, đóng góp ngày công và tài sản cho công cuộc xây dựng NTM.

Cuộc sống người dân xã Niêm Sơn thay đổi khi hoàn thành những tuyến đường NTM

(14/01/2020 08:45)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua diện mạo nông thôn xã Niêm Sơn đã thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Mèo Vạc: Phát động 731 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới

(27/12/2019 07:58)

Theo thông tin từ UBND huyện Mèo Vạc, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng trong năm 2019 toàn huyện đã tổ chức được 731 buổi ra quân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với trên 53.000 nghìn lượt người hưởng ứng tham gia.

Thượng Phùng thay đổi nhận thức người dân trong xây dựng nông thôn mới

(05/12/2019 17:41)

Thượng Phùng được biết dến là một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Mèo Vạc. Tuy nhiên, với việc thực hiện các giải pháp tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân. Đến nay phong trào xây dựng NTM đã tạo được sự đồng thuận của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

100% xã, thị trấn ở Mèo Vạc thành lập được Ban giám sát cộng đồng.

(02/12/2019 15:55)

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã nỗ lực làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tất cả 18/18 xã, thị trấn của huyện đều đã thành lập được Ban giám sát cộng đồng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình.

<< >>