Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Liên đoàn Lao động

Liên đoàn Lao động

23/09/2015 08:03

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử

1

Trần Ngọc Thặng

Chủ tịch

0389064260

ngocthang.mv@hagiang.gov.vn

2

Hà Thị Nguyệt Hoa

Cán bộ

0868933816

htnhoa.mv@hagiang.gov.vn

3

Đỗ Văn Bình

Cán bộ

0988443960

dvbinh.mv@hagiang.gov.vn

4

Lò Ánh Xuân

Cán bộ

0329603804

loxuan.mv@hagiang.gov.vn