Dự án chăn nuôi bò vỗ béo giúp người dân xã Sủng Trà xóa đói giảm nghèo

19-02-2024 20:07

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cuối năm 2022 Hội Nông dân huyện Mèo Vạc phối hợp với xã Sủng Trà triển khai dự...

Thống kê truy cập