Xây dựng nông thôn mới

Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới

10/11/2022 21:33 221 lượt xem

Trong hai ngày 9-10.11, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Giang phối hợp UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo UBND,  cán bộ phụ trách NTM 17 xã; Bí thư, Trưởng thôn một số thôn, bản của các xã.

Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới
Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới huyện Mèo Vạc

Tham gia lớp tập huấn, học viên được tiếp thu một số nội dung: Khái quát một số kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến hết năm 2021; một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương giai đoạn 2021-2025; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 gồm: Nghị quyết, Quyết định ban hành liên quan đến xây dựng NTM; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025....

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo năng lực để triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực chất, hiệu quả. Đồng thời, thông tin tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò của cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập