Xây dựng nông thôn mới

Người dân Mèo Vạc hiến 10.661 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng NTM

05/01/2024 13:07 84 lượt xem

 Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, bà con nhân dân huyện Mèo Vạc đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, của, công sức, cải tạo cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Người dân Mèo Vạc hiến 10.661 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng NTM
Người dân thôn Lùng Phủa, xã Lũng Chinh tham gia làm đường giao thông nông thôn

Nhằm tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân và việc hiến đất trở thành một phong trào tiêu biểu, sôi nổi, huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện; gắn việc lãnh đạo vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch hành động với  các cơ chế chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; phát động chiến dịch thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn, nhà cửa, Đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023. Trong năm 2023, bà con nhân dân các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc đã tự nguyện hiến hơn 10.661 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng; đóng góp được 10.853 ngày công lao động; mở mới 8.425 m đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 17.790 m đường các loại. Đến nay toàn huyện thực hiện tăng 70 tiêu chí thôn NTM; hoàn thành 13 tiêu chí duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chí NTM; duy trì và nâng cao chất lượng xã Pả Vi đạt tiêu chí NTM...

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền, của, đặc biệt là hiến đất để thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đã đề ra.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập