Chuyên mục: 3 chương trình MTQG

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới

29/11/2023 13:53 144 lượt xem

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mèo Vạc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng xây dựng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới
Nhân dân thôn Tống Quáng Chải, xã Thượng Phùng tham gia làm đường bê tông nông thôn

Theo đó, toàn huyện đã huy động nhân dân hiến được 16.681m2 đất xây dựng công trình công cộng; đóng góp được 26.628 ngày công lao động; mở mới 22.617m đường; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 111.986m đường các loại; quyên góp ủng hộ cho các hộ gia đình sửa nhà, công trình vệ sinh được trên 5,4 tỷ đồng; xóa 201 nhà tạm, cải tạo 1.212 nhà tắm, 1.278 nhà vệ sinh, cứng hóa và di dời 616 chuồng trại ra xa nhà, xây dựng 857 bể nước ăn hộ gia đình; kiên cố hóa được 3.183m kênh mương; hoàn thành 21 phòng học, nghiệm thu 43 nhà văn hóa thôn bản. Về triển khai làm đường bê tông nông thôn các loại, đã hoàn thành 51.152m đường liên thôn, liên xóm, liên gia vào hộ gia đình...

Ngoài ra, các địa phương trong huyện đã thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với xây dựng nông thôn mới; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nếp sống văn minh đô thị; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh. Vận động nhân dân chấp hành pháp luật, trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập