Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

VIỆN KSND HUYỆN MÈO VẠC TIẾN HÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN MÈO VẠC NĂM 2024

07/04/2024 21:29 49 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Mèo Vạc. Đoàn kiểm sát làm việc trong hai ngày  04-05/4/2024.

VIỆN KSND HUYỆN MÈO VẠC TIẾN HÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN MÈO VẠC NĂM 2024

Theo kế hoạch, quyết định đã ban hành, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát thi hành án chủ động tại Chi cục THADS huyện Mèo Vạc kể từ ngày 01.6.2023 đến ngày 31.3.2024. Qua cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc đã nghiên cứu hồ sơ thi hành án; kiểm sát việc lập, quản lý, sử dụng sổ nghiệp vụ; kiểm sát việc thụ lý, ra quyết định, thông báo các quyết định về thi hành án dân sự; kiểm sát việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản….. Nhìn chung Chi cục THADS huyện Mèo Vạc đã thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn tồn tại một số vi phạm như: Vi phạm về việc chậm ra quyết định thành lập hội đồng tiêu huỷ vật chứng....

          Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện KSND huyện Mèo Vạc sẽ tiến hành Kết luận toàn bộ nội dung cuộc kiểm sát. Dự kiến cuối năm 2024 đơn vị sẽ tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự theo đơn đối với Chi cục THADS huyện Mèo Vạc./.

Hoàng Đức Việt (Viện KSND huyện Mèo Vạc)

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập