Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Mèo Vạc cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho những người hoạt động không chuyên trách

14/04/2024 16:15 55 lượt xem

          Sáng 13.4 UBND huyện Mèo Vạc khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho 145 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố năm 2024.

Mèo Vạc cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho những người hoạt động không chuyên trách
Lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

          Trong thời gian 1 ngày các học viên sẽ được giảng viên của trường Chính trị tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tôn giáo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, nhiệm vụ cốt lõi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn nội dung các chuyên đề; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, hạn chế, bất cập trong qua trình công tác ở cơ sở để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề quan tâm. Quan trọng nhất là các học viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, để đạt kết quả tốt.

          Theo kế hoạch năm 2024, huyện Mèo Vạc sẽ mở 6 lớp cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng kĩ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố năm 2024.

Minh Chuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập