Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Xã Lũng Chinh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

03/04/2024 08:56 62 lượt xem

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thời gian qua, xã Lũng Chinh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương và mang lại hiệu quả tích cực so với trước đây.

Xã Lũng Chinh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Người dân đến UBND xã Lũng Chinh thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Vượt gần 10km từ thôn Mèo Vống đến UBND xã chị Vừ Thị Dính là một trong những công dân thường xuyên đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Lũng Chinh. Theo chị Dính chia sẻ thì khi đến giao dịch giải quyết TTHC, chị đều được lãnh đạo, cán bộ, công chức của xã tiếp đón lịch sự, hòa nhã, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn công dân khai đúng về thông tin và giấy tờ cần thiết để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, đơn giản, ngắn gọn.

Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND xã Lũng Chinh luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, công chức của địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử, chứng thực điện tử, tiếp nhận và gửi các văn bản hành chính trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản của tỉnh, huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC đa dạng các hình thức, lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức hằng tháng, hằng năm theo quy định. UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính, chấp hành việc đeo thẻ và đồng phục trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để công dân khi đến giao dịch dễ tra cứu, tìm hiểu. Đối với đồng bào không biết chữ thì cán bộ bộ phận một cửa sẽ có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục cụ thể chi tiết để bà con hiểu.

Bà Sùng Thị Sy, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh chia sẻ: “Sau khi triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức xã đều chấp hành theo quy chế làm việc cơ quan, có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, có phẩm chất đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc về thời gian làm việc theo quy chế. Việc thực hiện quy tắc ứng xử trong giao tiếp, làm việc với tổ chức, công dân thì địa phương đều có sự chọn lựa những cán bộ, công chức xã có đủ chẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ công dân tốt, không hách dịch, không gây phiền hà cho công dân”.

Kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã Lũng Chinh trong thời gian qua đều được triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật. Tính từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tiếp nhận và giải quyết khoảng 427 hồ sơ TTHC. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập