Kinh tế

Nông dân xã Khâu Vai tích cực gieo trồng vụ Xuân Hè

08/04/2024 08:57 77 lượt xem

Là một trong những xã có tỷ lệ mưa ít và muộn hơn các xã núi đá khác, vì vậy việc gieo trồng của nhân dân xã Khâu Vai thường diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch.

Nông dân xã Khâu Vai tích cực gieo trồng vụ Xuân Hè
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân tích cực làm đất gieo trồng vụ Xuân Hè

Vụ Xuân Hè năm 2024, xã Khâu Vai phấn đấu gieo trồng 488 ha. Đến thời điểm này, nhân dân đã trồng được 484/488ha đạt 95% kế hoạch; trong đó một số diện tích cây trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch, như: Cây sắn trồng được 10/4,7ha đạt  212,76% kế hoạch; cây giong giềng trồng được 5/4,5ha đạt 111% kế hoạch. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân đang gieo trồng diện tích ngô còn lại và tích cực mua giống nhân rộng trồng sắn tại các thôn Pắc Cạm, Khâu Vai, Phiêng Bung theo đề án của tỉnh về chuyển đổi diện tích trồng ngô năng suất và giá trị kinh tế thấp sang trồng loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Làm đất đến đâu, người dân gieo trồng ngô luôn đến đó

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã cùng với tinh thần lao động khẩn trương, tích cực của người dân địa phương, hứa hẹn vụ Xuân Hè sẽ đạt kết quả thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và hoàn thành chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2024.

Phong Lưu (Khâu Vai)

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập