Quốc phòng - An ninh

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4

14/04/2024 16:13 71 lượt xem

          Chiều ngày 12.4, tại Hội trường Ban CHQS huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Mèo Vạc tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 với 60 học viên là cán bộ, công chức viên chức cấp huyện và một số đơn vị trường học tham gia.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 4
Ban tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.

          Sau 4 ngày tham gia học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề, qua kiểm tra, đánh giá cho thấy giáo viên chuẩn bị tốt bài giảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 100% học viên tham gia học nghiêm túc và tham gia viết bài thu hoạch đạt kết quả khá trở lên, trong đó có 13 học viên đạt loại giỏi.

          Để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đề nghị sau lớp bồi dưỡng, khi trở về cơ quan, đơn vị các học viên cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, nắm chắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận dụng tốt các kiến thức được bồi dưỡng để tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt công tác QP-AN ở địa phương. Nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Giàng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập