Xã Khâu Vai

Xã Khâu Vai

20/05/2014 00:00 3737 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Nguyễn Văn Lưu

Bí thư Đảng ủy 

0392083085

nvluu.xkhauvai@hagiang.gov.vn

2

Mua Mí Mua

Chủ tịch UBND xã

0977236421

mmmua.xkhauvai@hagiang.gov.vn

3

Vàng Mí Già

Phó bi thư đảng ủy xã

0386093097

vmgia.xkhauvai@hagiang.gov.vn

4

Lý Hồng Páo

Phó chủ tịch HĐND xã

0856716173

lhpao.xkhauvai@hagiang.gov.vn

         

5

Linh Thị Vị

Phó chủ tịch UBND xã

0834858199

ltvi.xkhauvai@hagiang.gov.vn

6

Dương Công Khắc

Phó chủ tịch UBND xã

013127684

dckhac.xkhauvai@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập