Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở Mèo Vạc

30-06-2022 04:26

Cuối năm 1959 đầu năm 1960, sau khi dập tắt cuộc bạo loạn phản cách mạng ở Đồng Văn của các thế lực phản động. Tình hình ở Đồng Văn dần ổn định,...

— 20 Items per Page
Showing 21 - 21 of 21 results.
Thống kê truy cập