Lịch sử Đảng bộ huyện Mèo Vạc

Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở Mèo Vạc

30/06/2022 04:26 456 lượt xem

Cuối năm 1959 đầu năm 1960, sau khi dập tắt cuộc bạo loạn phản cách mạng ở Đồng Văn của các thế lực phản động. Tình hình ở Đồng Văn dần ổn định, chính quyền nhân dân được bảo vệ. Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Mèo Vạc cũng ra đời. Từ đây, lịch sử huyện Mèo Vạc bước vào giai đoạn mới.

Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mèo Vạc xuất bản năm 2004, tái bản, bổ sung năm 2016, trang 32, 33, 34) cuối năm 1959 đầu năm 1960 trên địa bàn huyện Đồng Văn nổ ra cuộc bạo loạn phản cách mạng của các thế lực phản động. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy, Tỉnh ủy Hà Giang, cuộc bạo loạn đã bị dập tắt, chính quyền dân chủ nhân dân được bảo vệ, Đồng Văn vững bước tiến vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng có vị trí quan trọng đặc biệt, Huyện ủy Đồng Văn đã tăng cường phân công cán bộ phụ trách các xã thuộc tiểu khu Mèo Vạc để chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa và làm nòng cốt cho công tác xây dựng Đảng.

Ngày 16/02/1960, Tỉnh ủy quyết định thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở các xã Đông và Đông Nam Đồng Văn, với 04 đảng viên được tăng cường là các đồng chí: Nông Công Bằng, Nguyễn Bá Tước, Viên Thế Kiên và Nguyễn Văn Vũ. Đồng chí Nông Công Bằng được chỉ định làm Bí thư. Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ đã khẩn trương bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trên địa bàn để kết nạp đảng, đến ngày 06/04/1960 tổ chức kết nạp thêm 05 đảng viên mới là: Thào Thị Mỷ, Sùng Chúa Vàng, Lầu Xúa Dình, Tẩn Hờ Páo và Lù Sùng Páo. Được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy và Huyện ủy Đồng Văn, công tác xây dựng Đảng ở tiểu khu Mèo Vạc tiếp tục có sự phát triển nhanh chóng về số lượng. Tính đến trước khi thành lập Đảng bộ huyện Mèo Vạc, tổng số đảng viên ở tiểu khu Mèo Vạc đã lên tới 200 đồng chí.

Sự ra đời của chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Mèo Vạc đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng ở Mèo Vạc tiến lên một bước mới, hòa nhịp và có ý nghĩa lớn đối với phong trào cách mạng ở Hà Giang nói chung, các vùng Đồng Văn nói riêng. Sau khi thành lập, chi bộ đã đề ra chương trình và tổ chức hoạt động, tích cực tuyên truyền giác ngộ gây cơ sở, tổ chức đoàn thể cách mạng. Tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh thành Đảng bộ Huyện Mèo Vạc sau này.

* Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Mèo Vạc (xuất bản năm 2004, tái bản, bổ sung năm 2016)

Minh Quang

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập