Quy hoạch của huyện

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Khâu Vai gắn với du lịch văn hóa Chợ tình Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, giai đoạn 2020 - 2030

03/10/2023 15:45 300 lượt xem


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập