Xã Lũng Pù

Xã Lũng Pù

20/05/2014 00:00 4079 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Sùng Mí Sính

Bí Thư Đảng ủy xã

0824914640

smsinh.xlungpu@hagiang.gov.vn

2

Linh Văn Hén

Phó Bí Thư Đảng ủy

0386598326

lvhen .xlungpu@hagiang.gov.vn

3

Phạm Thị Thủy

Chủ Tịch UBND

0338698787

ptthuy.xlungpu@hagiang.gov.vn

4

Giàng Mí Phình

P. Chủ Tịch UBND

0394812285

gmphinh.xlungpu@ hagiang.gov.vn

5

Vàng Mí Tủa

P. Chủ tịch HĐND

0976076952

vmtua.xlungpu@ hagiang.gov.vn

6

Trần Đình Đồng

P. Chủ Tịch UBND

0976858836

Tddong.xlungpu@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập