Chuyên mục: 3 chương trình MTQG

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG tại xã Nậm Ban, Tát Ngà

08/05/2024 08:34 66 lượt xem

Ngày 7.5, đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cùng lãnh đạo một số ngành chuyên môn của huyện đi kiểm tra, tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tại xã Nậm Ban và Tát Ngà.

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG tại xã Nậm Ban, Tát Ngà
Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG tại xã Nậm Ban, Tát Ngà

Thời gian qua 2 xã Nậm Ban và Tát Ngà đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Việc triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban Chỉ đạo cấp xã được thành lập, kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện hai địa phương còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ, nhất là tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau.

Qua kiểm tra và làm việc với cấp ủy, chính quyền 2 địa phương, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Huy Sắc đề nghị hai xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin truyền thông Chương trình MTQG giảm nghèo; tăng cường chủ động vai trò của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các Chương trình MTQG; tăng cường chủ động các giải pháp giải ngân vốn và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ đúng với các danh mục đã đăng ký và phê duyệt; tiếp tục thực hiện, chủ động cập nhật các nghị định, thông tư và một số văn bản mới sửa đổi, bổ sung; các đơn vị chủ quản giao cho các chủ đầu tư nghiên cứu các nghị định, thông tư hướng dẫn của cấp trên để tham mưu triển khai Chương trình đảm bảo đúng quy định... Song song với đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo, nhất là xuất khẩu lao động, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, có giải pháp giúp đỡ các hộ mới thoát nghèo, cận nghèo để các hộ này thoát nghèo bền vững và nhân rộng các mô hình tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Hai xã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện trong thực hiện lồng ghép các dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; Tập trung giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng tiến độ.

Minh Đức

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Huy Sắc kiểm tra mô hình sinh kế gieo trồng dưa hấu tại thôn Nà Ke, xã Nậm Ban

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập