Hơn 2.000 người tham gia ngày hội lao động việc làm huyện Mèo Vạc năm 2024

23-02-2024 21:23

Nhằm tạo điều kiện để người lao động được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động, các đơn vị đào tạo...

Thống kê truy cập