Công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại và Du lịch Hồng Ngọc Hà trao tặng hơn 4 vạn cây giống cho nhân dân xã Khâu Vai

21-03-2024 16:19

Văn hóa - Xã hội Công ty Cổ phần Xây dựng-Thương mại và Du lịch Hồng Ngọc Hà trao tặng hơn 4 vạn cây giống cho nhân dân xã Khâu Vai 21/03/2024...

Thống kê truy cập