Khai giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2024

16-04-2024 18:28

Chiều ngày 15.4, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khai giảng lớp sơ cấp Lý...

Thống kê truy cập