Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

CHUYÊN MỤC: TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Mèo Vạc thành lập, lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 1963-1986)

(05/12/2017 20:27)

Ngày 15/12/1962, Hội đồng Chính phủ ra quyết định chia tách huyện Đồng Văn thành 3 huyện mới là Đồng Văn, Yên Minh và Mèo Vạc. Ngày 15/01/1963 huyện Mèo Vạc chính thức bước vào hoạt động tại cơ sở mới với nhiệm vụ chính trị quan trọng lúc bấy giờ là xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng huyện Mèo Vạc thành hậu phương vững chắc, huy động tối đa sức người, sức của cho tuyến trước, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Mèo Vạc: Hoàn thành nhiều công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện

(05/12/2017 20:24)

Lập thành tích thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Mèo Vạc (15/12/1962- 15/12/2017), ngay từ đầu năm huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều hoạt động và phong trào thi đua tới tất cả các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, Đến nay, nhiều công trình đã được hoàn thành sẵn sàng gắn biển chào mừng lễ kỷ niệm.

Mèo Vạc tích cực chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập huyện

(04/12/2017 16:36)

Vào trung tuần tháng 12 này, huyện Mèo Vạc sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1962 - 15/12/2017). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đang được huyện gấp rút hoàn thành.

Mèo Vạc gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập huyện

(02/12/2017 19:39)

Với mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong công tác, lao động, sản xuất quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, huyện Mèo Vạc đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện. Đồng thời, gấp rút chuẩn bị các phần việc, đảm bảo ngày Lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Mèo Vạc, trước ngày thành lập huyện...

(02/12/2017 19:36)

Là vùng đất có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên người dân Mèo Vạc lại sống trong điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt “Ngẩng đầu lên thấy núi cao chót vót, cúi mặt xuống thấy vực sâu thăm thẳm”. Đời sống vô cùng cực khổ do chế độ hà khắc của Đế quốc, Thổ ty, chúng áp bức, bóc lột người dân đến tận xương tủy,...Đó là những hình ảnh về vùng đất Mèo Vạc trước khi thành lập huyện.

<< >>