Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Lũng Chinh

Xã Lũng Chinh

20/05/2014 16:32

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Số điện thoại

1

Vầy Văn Tinh

Bí Thư Đảng ủy

0372742827

3

Sùng Thị Dợ

PBT Đảng ủy, Chủ Tịch HĐND

0911033318

4

Hầu Mí Ná

Phó Chủ Tịch HĐND

0342968722

5

Vàng Mí Sử

Chủ Tịch UBND

0948193178

7

Nguyễn Văn Thạch

Phó Chủ Tịch UBND

0338781400

8

Sùng Mí Sùng

Chủ Tịch UBMTTQ

0352449274

9

Sùng Mí Lử

Chủ Tịch HCCB Xã

0838423301

10

Thào Mí Phùa

Chủ Tịch HND Xã

0833422651

11

Sùng Thị Sy

Bí Thư Đoàn Xã

0369726470

12

Vàng Thị Tiệp

Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Xã

0868999005

13

Sùng Mí Say

Trưởng Công an Xã

0982112209

14

Hoàng Thị Hiếu

Phó Trưởng Công an Xã

0977725889

15

Phàn Mí Xá

Xã Đội Trưởng

0348811803

16

Vàng Mí Pó

VP - Xã Đội Phó

0972725760

17

Ma Thị Hoài

VP - Đảng ủy Xã

0982235955

18

Đặng Thu Hằng

VP  HĐND - UBND xã

0947509155

20

Hoàng Ngọc Bình

VH - Lao Động & TBXH

0962118611

21

Vàng Mí Tủa

Địa Chính XDMT Xã

0948318060

22

Sùng Mí Sính

Tư Pháp Hộ Tịch  Xã

0338199735

23

Ma Trung Du

Công Chức VHXH

0919760876

24

Hoàng Thị Diu

Tài Chính Kế Toán Xã

0941038456

25

Dương Công Khắc

Địa Chính Nông Nghiệp

0346675099

26

Đặng Văn Thuận (Tri thức trẻ)

Địa Chính Nông Thôn Mới

0974576904