Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xã Khâu Vai

Xã Khâu Vai

20/05/2014 16:44

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Lê Văn Quý

Bí thư Đảng ủy

0944674302

lvquy.xkhauvai@hagiang.gov.vn

2

Hoàng Lê Duẩn

Chủ tịch UBND

0853520999

ptthuy.xkhauvai@hagiang.gov.vn

3

Vàng Mí Già

PBT. TTr - Đảng ủy

0386093097

vmgia.xkhauvai@hagiang.gov.vn

4

Nông Văn Ngay

PCT. UBND

0912646227

nvngay.xkhauvai@hagiang.gov.vn

5

Lý Hồng Páo

PCT. HĐND

0856716173

lhpao.xkhauvai@hagiang.gov.vn

6

Giàng Mí Mình

Xã đội trưởng

0835290113

gmminh.xkhauvai@hagiang.gov.vn

7

Lầu Mí Sính

Phó xã đội

0948229749

lmsinh.xkhauvai@hagiang.gov.vn

8

Ma Đức Mạnh

Trưởng công an

0943999206

mđmanh.xkhauvai@hagiang.gov.vn

9

Thàng Văn Thuận

P.trưởng công an

0914265188

tvthuan.xkhauvai@hagiang.gov.vn

10

Đoàn Văn Thành

Tri thức trẻ

0385519167

đvthanh.xkhauvai@hagiang.gov.vn

11

Dương Văn Quyền

Tri thức tre

0943416445

dvquyen.xkhauvai@hagiang.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thảo

VP. HĐND – UBND

0982615494

ntthao.xkhauvai@hagiang.gov.vn

13

Linh Văn Thắng

Đại chính

0348726650

lvthang.xkhauvai@hagiang.gov.vn

14

Già Mí Pó

Tư Pháp

0386747460

gmpo.xkhauvai@hagiang.gov.vn

15

Lương Văn Hùng

Văn hóa

0982125802

lvhung.xkhauvai@hagiang.gov.vn

16

Linh Thị Vị

Mặt trận TQVN

0834858199

lvvi.xkhauvai@hagiang.gov.vn

17

Hứa Văn Bình

Cựu chiến binh

0382430950

hvbinh.xkhauvai@hagiang.gov.vn

18

Hoàng Thị Đao

CT Nông dân

0919142012

htđao.xkhauvai@hagiang.gov.vn

19

Nguyễn Thị Tuyết

CT. HLH PN

0978697433

nttuyet.xkhauvai@hagiang.gov.vn

20

Nguyễn Thành Thương

Kế toán

0919652569

ntthuong.xkhauvai@hagiang.gov.vn

21

Hoàng Văn Pênh

VP. Đảng ủy

0355623299

hvpenh.xkhauvai@hagiang.gov.vn