Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Thị trấn Mèo Vạc

Thị Trấn Mèo Vạc

20/05/2014 16:35

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hòm thư đăng ký

1

Ngô Mạnh Cường

Bí thư Đảng uỷ

0915.842.046

nmcuong.ttmeovac@hagiang.gov.vn

2

Lâm Thị Vy

Phó bí thư

0337.240.375

ltvy.ttmeovac@hagiang.gov.vn

3

Vừ Mí Phình

Chủ tịch

   

4

Ly Mí Lử

Phó Chủ tịch UBND

   

5

Vương Văn Bình

Phó Chủ tịch HĐND

0384.150.891

vvbinh.ttmeovac@hagiang.gov.vn

6

Đinh Văn Hưng

Trưởng công an

0966.087.686

dvhung.ttmeovac@hagiang.gov.vn

7

Vừ Mí Hờ

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ

0359.295.431

vmho.ttmeovac@hagiang.gov.vn

8

Vừ Mí Tính

Chỉ huy trưởng Quân sự

0344.240.432

vmtinh.ttmeovac@hagiang.gov.vn

9

Nùng A Tạo

Chỉ huy phó Quân sự

0356.133.170

natao.ttmeovac@hagiang.gov.vn

10

Lầu Mí Phềnh

Phó trưởng công an

0383.553.420

lmphenh.ttmeovac@hagiang.gov.vn

11

Vừ Thị Đào

Văn Phòng HĐND-UBND

0387.958.824

vtdao.ttmeovac@hagiang.gov.vn

12

Vừ Thị Và

Văn hoá-xã hội

0346.428.934

vtva.ttmeovac@hagiang.gov.vn

13

Lê Duy Tấn

Văn phòng Đảng uỷ

0886.350.884

ldtan.ttmeovac@hagiang.gov.vn

14

 

Tài chính-kế toán

   

15

Hoàng Thị Chung

Tư pháp- hộ tịch

0962.118.630

htchung.ttmeovac@hagiang.gov.vn

16

Phạm Đình Vinh

Địa chính xây dựng

0843.099.199

pdvinh.ttmeovac@hagiang.gov.vn

17

Dương Thị Thư

phụ trách LĐTB-XH

0895.132.371

dtthu.ttmeovac@hagiang.gov.vn

18

Thào Mí Nô

Chủ tịch Hội nông dân

0375.830.235

tmno.ttmeovac@hagiang.gov.vn

19

Cán Thị Minh

Chủ tịch Hội LHPN

0338.656.667

ctminh.ttmeovac@hagiang.gov.vn

20

Phan Xuân Khiêm

Chủ tịch Hội CCB

0985.614.322

pxkhiem.ttmeovac@hagiang.gov.vn

21

Vàng Thị Mai

Bí thư đoàn thanh niên

0374.692.169

vtmai.ttmeovac@hagiang.gov.vn