Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng GD & ĐT

Phòng GD & ĐT

19/05/2014 10:44

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ hộp thư công vụ

1

Lâm Quang Hưng

Trưởng phòng

0949.099.146

lqhung.mv@hagiang.gov.vn

2

Hoàng Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Lý Thị Dung

Phó Trưởng phòng

0124.806.0554

ltdung.mv@hagiang.gov.vn

4

Tráng Thị Giang

Công chức

 

 

5

Phạm Thị Bích Thủy

Công chức

0168.624.2604

pbthuy.mv@hagiang.gov.vn

6

Phạm Thị Thu Hằng

Công chức

0972.249139

ptthang.mv@hagiang.gov.vn