Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng LĐ TB&XH

Phòng LĐ TB&XH

19/05/2014 10:39

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địc chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Nguyễn Thị Sơn

Trưởng phòng

0977.236.412

ntson.mv@hagiang.gov.vn

2

Phạm Ánh Dương

Phó trưởng phòng

0912.616.155

paduong.mv@hagiang.gov.vn

3

Sùng Thị Sinh

Phó trưởng phòng

0974.108.111

stsinh.mv@hagiang.gov.vn

4

Trần Thị Lan

Phó trưởng phòng

0168.467.6723

ttlan.mv@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Như

Công chức

01655.534.7292

nvnhu.mv@hagiang.gov.vn

6

Lục Trung Kiên

Công chức

0166.209.9199

ltkien.mv@hagiang.gov.vn

7

Trần Đình Đồng

Công chức

0976.858.836

tbxh.mv@hagiang.gov.vn

8

Lục Thị Chuyền

Cán bộ hợp đồng

01664.038.473

tbxh.mv@hagiang.gov.vn

9

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Cán bộ hợp đồng

0966.935.622

tbxh.mv@hagiang.gov.vn