Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Phòng NN & PTNT

Phòng NN & PTNT

19/05/2014 10:32

TT

Họ và tên

 Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Trần Thị Hương

Phó Trưởng phòng

 0911 666 352

tthuong.mv@hagiang.gov.vn 

2

Vũ Đình Trọng

Phó trưởng phòng

0945016790

vdtrong.mv@hagiang.gov.vn

3

Hoàng Thị Chính

Phó trưởng phòng

0949134467 

htchinh.mv@hagiang.gov.vn

4

Trương Văn Sơn

Phó trưởng phòng

 0912293392

tvson.xnienson@hagiang.gov.vn 

5

Chu Đức Văn

Công chức

0912454956 

cdvan.mv@hagiang.gov.vn 

6

Trương Thị Mai

Công chức

01235306588 

ttmai.mv@hagiang.gov.vn 

7

Dương Văn Phong

Công chức

 01237774488

dvphong.xpavi@hagiang.gov.vn 

8

Lương Vĩnh Luân

Công chức

0976077811 

lvluan.mv@hagiang.gov.vn 

9

Cao Xuân Tấn

Công chức

0912646169 

cxtan.mv@hagiang.gov.vn 

10

Nguyễn Thị Hà

Công chức

0914970988 

ntha.mv@hagiang.gov.vn