Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Vị trí địa lý

Vị trí địa lý của huyện Mèo Vạc

23/05/2014 17:25

Vị trí địa lý của huyện Mèo Vạc

Huyện Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang 164km. Là huyện nằm trong địa bàn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
- Vị trí địa lý của huyện nằm trong tọa độ từ 22022’- 33019’ vĩ độ Bắc, 105012’-105024’ kinh độ Đông. 
Phía Đông giáp Trung Quốc và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;
Phía Nam giáp huyện Yên Minh, Hà Giang và huyện Bảo Lâm, Cao Bằng; 
Phía Tây giáp huyện Đồng Văn;
Phía Bắc giáp Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và Trung Quốc.