Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Chiến lược phát triển kinh tế

Mèo Vạc: Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

15/05/2014 17:42

Sáng 14/5, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho 102 học viên là cán bộ các phòng ban chuyên môn của huyện, chủ tịch UBND xã và cán bộ Văn phòng HĐND - UBND phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của 18 xã, thị trấn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được các báo cáo viên Phòng nghiệp vụ của Sở Nội vụ và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Mèo Vạc truyền đạt và giới thiệu về tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện; việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa về các lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, lĩnh vực tư pháp, lao động thương binh và xã hội,…Và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quy định hoạt động của bộ phận một cửa.

 

Qua đó, giúp cán bộ phụ trách Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã phát huy tinh thần trách nhiệm và nắm được một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ cải cách hành chính theo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, góp phần đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả cho các tổ chức cá nhân khi đến liên hệ công tác.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà giang