Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Hội Liên hiệp phụ nữ

23/09/2015 08:08

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện

1

Nguyễn Thị Thanh Minh

Chủ tịch

0914.568.660

nttminh.mv@hagiang.gov.vn

2

Vàng Thị Lan

Phó chủ tịch

01656.317.136

vtlan.mv@hagiang.gov.vn

3

Lý Thị Hương

Phó chủ tịch

01257.610.888

lthuong.mv@hagiang.gov.vn

4

Vàng THị Và

Cán bộ

01276.599.345

vtva.mv@hagiang.gov.vn

5

Bùi Thị Kim Anh

Cán bộ

0972.467.330

btkanh.mv@hagiang.gov.vn