Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Hội nông dân

Hội Nông dân

23/09/2015 08:06

STT Họ Và Tên Chức vụ Số ĐT Hộp thư điện tử 
1 Giàng Thị Dí Chủ tịch hội ND 0919.457.965 Bichdimeovac@gmail.com
2 Phùng Mí Sính Phó chủ tịch HND 01636.224.177 Phungsinh19778@gmail.com
3 Lò Minh Khai Cán bộ HND 01252.823.344  
4 Trần Thị Hà Cán bộ HND 0946.444.034 Tranha200685@gmail.com
5 Bùi Thị Tuyên Cán bộ HND 0919.760.880 Buituyenktmv@gmail.com