Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Huyện đoàn

Huyện đoàn

23/09/2015 08:05

TT Họ tên Chức Vụ Số điện thoại Địa chỉ hộp thư 
1 Phùng Thu Hạnh Bí thư Huyện đoàn 0969.748.334 pthanh.mv@hagiang.gov.vn
2 Hoàng Ngọc Bích Phó Bí thư Huyện đoàn 0988.039.293 hnbich.mv@hagiang.gov.vn
3 Già Mí Chứ Phó Bí thư Huyện đoàn 0969.909.931 gmchu.mv@hagiang.gov.vn
4 Phạm Thế Anh Cán Bộ 0988.982.354 ptanh.mv@hagiang.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lượng Cán Bộ 0972.971.737 ntluong.mv@hagiang.gov.vn
6 Đỗ Trung Hiếu Cán Bộ 0918.781.985 dthieu.mv@hagiang.gov.vn